Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

 • Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως  29 ετών
 2. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
 3. Να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
 4. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
 • Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια

Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν ενδεικτικά σε: 

 • Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,
 • Υπηρεσίες Η/Υ,
 • Λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κτλ),
 • Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου,
 • Συστήματα αυτοματισμού γραφείου,
 • Εφαρμογές τηλεματικής,
 • Δορυφορικές υπηρεσίες,
 • Ψηφιακή τηλεόραση,
 • Παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων,
 • Κατασκευή εξοπλισμού RFID
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών,
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο,
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν,
 • Τηλε-εκπαίδευση,
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων
 • Διάρκεια-Ποσό Ενίσχυσης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 14.800€ και καταβάλλεται σε τρείς δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο : 2810 330752 ή στο email : [email protected]

Αφήστε μια απάντηση