Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση ενέργειας και στρατηγική επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση του υψηλού δυναμικού συνεισφέροντας έτσι στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της ίδιας παραγωγής «πράσινης» ενέργειας και ταυτόχρονης μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος αφορούν σε:
α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).
β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).
ε) Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης

Στο πρόγραμμα η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει με βάση δύο ομάδες προτεραιότητες και έως την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού και θα κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και επιλαχόντες:

  • Α’ ομάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW
  • B’ Oμάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW και έως 50kW

Διευκρινίζεται πως για αιτήσεις ισχύος έως 30kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), ενώ για αιτήσεις από 31kW έως 50kW συμψηφίζεται η κατανάλωση, η οποία συμπίπτει την ίδια χρονική στιγμή με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού, και εφόσον υπάρχει περίσσεια παραγωγή αυτή αποζημιώνεται με μία σταθερή τιμή από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ -ως απλός αυτοπαραγωγός).

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για τον φωτοβολταϊκό σταθμό.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 09/04/2024
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη δράση επικοινωνήστε μαζί μας.
Τel:2810330752
Email:[email protected]

Αφήστε μια απάντηση