Λοιπές υπηρεσίες προς πολίτες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από όπου ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Σύνταξη και υποβολή οικογενειακού επίδομα Α21
 • Έκδοση εξουσιοδοτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και κάθε είδους πιστοποιητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr
 • Δήλωση Ακατάσχετου λογαριασμού
 • Έκδοση e-παράβολο
 • Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης
 • Υποβολή αίτησης επιδόματος στέγαση
 • Υποβολή αίτησης κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Υποβολή αίτησης για το κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ
 • Υποβολή αίτησης για το φοιτητικό επίδομα.
 • Υποβολή αίτησης παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων
 • Υποβολή αίτησης για συνταξιοδότησης