ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Αναμένονται δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ επιχορήγησης επιχειρήσεων με έναρξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εντός του τρίτου τριμήνου του 2023, και συγκεκριμένα θα προκηρυχθούν οι ακόλουθες Δράσεις: – Ενίσχυση της Ίδρυσης
Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία προγραμματίζεται να εκδοθεί εντός του τέταρτου τριμήνου