Τιμολογιακή πολιτική

Η εμπειρία, ικανότητα και η αξιοπιστία μας θα ικανοποιήσει τις όποιες ανάγκες σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής είτε είστε επιχειρηματίας είτε φυσικό πρόσωπο, από την πρώτη στιγμή της επαφής σας μαζί μας.

Η κάθε υπηρεσία κοστολογείται και τιμολογείται βάσει της τιμολογιακής πολιτικής που έχει ακολουθήσει το οικονομοτεχνικό – λογιστικό γραφείο μας, η οποία στηρίζεται στην τιμολόγηση βάσει της αντιλαμβανομένης αξίας της υπηρεσίας σε συνδυασμό με την τιμολόγηση βάσει των τιμών της αγοράς.