Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εποχή που διανύουμε έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη διαρκή μεταβολή. Στις παρούσες συνθήκες οι αλλαγές στο φορολογικό και νομικό καθεστώς, η έλλειψη χρηματοδότησης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, το διαδίκτυο, ο ανταγωνισμός, η ανάγκη για χαμηλότερο κόστος, η επέκταση σε νέες αγορές, η προσπάθεια για την βελτίωση/ανάπτυξη της επιχείρησης  είναι μερικά από τα κύρια  θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτόματα η έννοια της προσαρμοστικότητας την οποία οφείλει  να έχει η κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να συμβαδίσει με τις εξελίξεις. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ανταπεξέλθουν τον ανταγωνισμό και να επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση των επιχειρήσεων.

Ανεξάρτητα με το επίπεδο ετοιμότητας, οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν άμεσα στις αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία τους, λόγω της  προσήλωσης και ενασχόλησης της επιχείρησης με το αντικείμενο της.

Εμείς, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα προκειμένου οι επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, να επιβιώσουν, να μειώσουν τα κόστη τους, να αυξήσουν τα έσοδα τους και να αναπτυχθούν. Αποτελούμε εν ολίγοις τον εξωτερικό συνεργάτη που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης που λόγω χρόνου, κόστους ή και γνώσης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από την ίδια την επιχείρηση. Καλούμαστε να γίνουμε οι συνδετικοί κρίκοι της επιχείρησης με τις νέες εξελίξεις ώστε να πορευτεί και να ακολουθηθεί σωστά η πορεία προς την προσαρμοστικότητα έχοντας στόχο την ανάπτυξη τη κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο παρέχουμε υπηρεσίες ενδεικτικά:

 • Management Consulting
 • Business Administration Consulting
 • Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Οργάνωση και μεγιστοποίηση απόδοσης
 • Εύρεση και αξιολόγηση χρηματοδοτήσεων
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
 • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης