Φορολογικές Υπηρεσίες προς Πολίτες

Σε ένα μεγάλο εύρος του Φορολογικού Αντικειμένου που μεταβάλλεται διαρκώς, παρέχουμε άρτια ολοκληρωμένες φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες ικανοποιώντας τις ανάγκες των φυσικών προσώπων. Μελετούμε με την δέουσα προσοχή το πρόβλημα σας και θα σας δίνουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με το εκάστοτε θέμα.

Έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχουμε ενδεικτικά:

 • Φορολογικές δηλώσεις (Σύνταξη και υποβολήδηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα Ε1, για όσους έχουν στην ακίνητα στην επικαρπία τους σύνταξη και υποβολή Ε2)
 • Τροποποιητικές-συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών
 • Σύνταξη και υποβολή δήλωση μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
 • Σύνταξη και υποβολή δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων, υπολογισμός ΕΝΦΙΑ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Σύνταξη και υποβολή περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και έχουν φορολογικά συμφέροντα στην Ελλάδα
 • Μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό
 • Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού κάθε είδους
 • Εκχώρηση μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο
 • Υπολογισμός φόρου υπεραξίας
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογική ενημερότητα ταυτότητα πληρωμής βεβαιωμένων φόρων, ΕΝΦΙΑ, Τέλη Κυκλοφορίας κλπ)
 • Ρυθμίσεις οφειλών του Δημοσίου