Ποιοι Είμαστε

Το Οικονομοτεχνικό – Λογιστικό γραφείο ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έχοντας τη γνώση,  την πρακτική και την πολυετή  εμπειρία παρέχει   εξειδικευμένες Συμβουλευτικές, Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες, ειδικά διαμορφωμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη, φυσικού προσώπου ή σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

 

Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, πλαισιωμένο από εξειδικευμένους συνεργάτες με υποδειγματική συνέπειά παρέχει πλήρη κάλυψη:

Α. Σε Υφιστάμενους Επιχειρηματίες και Αυτοαπασχολούμενους:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν στη συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, στην καθοδήγηση και στην προετοιμασία της επιχείρησής:
  • Για την ένταξή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σημαντικά για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης.
  • Για την επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας ή ο αυτοαπασχολούμενος στην επιχείρηση/εταιρία του και αφορούν τη λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, φορολογία, οικονομική αδυναμία κ.τ.λ. δίνοντας μια στρατηγική οπτική στην πορεία της επιχείρησης για τη βιωσιμότητα της. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, βοηθώντας τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες τους.
 • Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας και εργασιακών θεμάτων
 • Υπηρεσίες εύρεσης χρηματοδότησης 

Δέσμευσή μας αποτελεί η βελτίωση της θέση της επιχείρησης σας με στόχο την μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της. Το πάθος μας και η επιμονή μας στην επιδίωξη των λύσεων στα καθημερινά προβλήματα που μπορούν να αλλάξουν την ροή του επιχείρησης, έχουν τις ρίζες τους στις αξίες, στο υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και στην πολύχρονη εμπειρία μας.

Β. Σε Δυνητικούς Επιχειρηματίες:

Αδιαμφισβήτητα η κατάλληλη προετοιμασία αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί και να επιτύχει μια επιχείρηση.

Για το λόγο αυτό η συμβουλευτική που παρέχουμε στο δυνητικό επιχειρηματία στοχεύει:

 • Να συμβάλει στην προσπάθεια του για να αναπτύξει και να βελτιώσει την επιχειρηματική του ιδέα και να δημιουργήσουμε μαζί τα κίνητρα για την  εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας που θα δώσει πραγματική ώθηση στην οικονομία του τόπου.
 • Να ανιχνεύσει τα προσωπικά χαρακτηριστικά (δημιουργικότητα, φαντασία, διορατικότητα, ανεξαρτησία, ανάγκη επιτυχίας, πρωτοβουλία, ευελιξία κ.α.) ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
 • Να διευκολύνει στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων στον δυνητικό επιχειρηματία για την σωστή οργάνωση, διοίκηση και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης.

Γ. Σε  Ιδιώτες:

Το γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και με γνώμονα την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε και τη συνεχή ενημέρωση μας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό  περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Δ. Σε Φορείς και Οργανισμούς.

Αναλαμβάνουμε  την ενημέρωση, την προετοιμασία, τη σύνταξη και την παρακολούθηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τους πελάτες μας, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν την βάση της κάθε συνεργασίας μας.

Είμαστε δίπλα τους,  παρέχοντας  πάντα την καλύτερη δυνατή λύση και διεκπεραιώνοντας πλήρως οποιοδήποτε θέμα άπτεται των υπηρεσιών μας.