«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» στεγαστικό πρόγραμμα νέων από 25 έως 39 ετών

«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» στεγαστικό πρόγραμμα νέων από 25 έως 39 ετών

«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» στεγαστικό πρόγραμμα νέων από 25 έως 39 ετών

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 03/04/2023 οι υποβολές αιτήσεων για το νέο Πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Στόχος του Προγράμματος 

Στόχος του Προγράμματος είναι να ωφελήσει νέους ιδιώτες και νέα ζευγάρια στην απόκτηση οικονομικά προσιτής στέγης με την παροχή χαμηλότοκων δανείων. Επίσης  στόχος είναι η μείωση του υφιστάμενου αποθέματος παλαιών και κλειστών ακινήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης και περαιτέρω αναβάθμισής τους. Τέλος, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, παρέχοντας σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ολική επιδότηση επιτοκίου, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος απόκτησης πρώτης κατοικίας για αυτά.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα και ζευγάρια που ανήκουν στις ηλικίες από 25 έως 39 ετών, δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του προγράμματος.

Εισοδηματικά Κριτήρια

Τα ανώτατα όρια εισοδήματος, ταυτίζονται με τα όρια που καθορίζονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ενδεικτικά, για το 2023, αυτά ορίζονται ως εξής:

Κριτήρια επιλογής των ακινήτων

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη δανειοδότηση για ακίνητα που

  1. θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία,
  2.  ii) έχουν εμπορική αξία έως €200.000χιλ. (όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς),
  3. iii) έχουν μέγεθος έως 150τ.μ.,
  4. iv) έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής και
  5. v) βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός δυνητικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού μέσου συγχρηματοδοτούμενων δανείων ιδιωτών ανέρχεται σε  500 εκ. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) που θα καταβάλλει έως το ποσό των € 375 εκ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή του μέρους του κεφαλαίου των δανείων και σε ποσό  125 εκ. ευρώ από τις εμπορικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει επιπλέον ποσό από τη Δ.ΥΠ.Α. για την κάλυψη των επιδοτούμενων τόκων και διαχειριστικών αμοιβών.

Σχήμα Χρηματοδότησης

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 75% ΑΤΟΚΑ από το χρηματοδοτικό μέσο και κατά 25% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα. Για το 75% του κεφαλαίου του Δανείου, το μέρος δηλαδή που προέρχεται από το Πρόγραμμα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό. Για το 25% του κεφαλαίου του Δανείου, το μέρος δηλαδή που παρέχεται από την Τράπεζα, θα εφαρμόζεται επιτόκιο, όπως αυτό θα δηλωθεί από το κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατά την υποβολή φακέλου κατόπιν της Δημόσιας Πρόσκλησης και το οποίο θα αποτυπωθεί και στην Επιχειρησιακή Συμφωνία.

Το τελικό επιτόκιο του δανείου προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα:

 (75% * 0%) + (25% * (επιτόκιο κεφαλαίων τράπεζας).

Οικονομικό Πλεονέκτημα Δικαιούχων

Α. Μηδενικό επιτόκιο δανείου για το 75% του κεφαλαίου που επιδοτείται από το πρόγραμμα με τη δυνατότητα το επιτόκιο να είναι μηδενικό για το σύνολο του δανείου σε περιπτώσεις νέων ζευγαριών που έχουν τρία ή παραπάνω παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ή νέων ζευγαριών που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη) καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι.

Β. Κάλυψη από το πρόγραμμα του διαχειριστικού κόστους του δανειακού φακέλου κατά την εκταμίευσή που χρεώνει το εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα τον δανειολήπτη.

Γ. Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75 , που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%.

Διάρκεια και ανώτατο ποσό Δανείου

Η διάρκεια δανείου είναι από τρία (3) έως και τριάντα (30) έτη. Το ανώτατο ποσό δανείου θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά τα 150.000€

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 

2810 330752 ή στο email: [email protected] / [email protected]

Αφήστε μια απάντηση