Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) “ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ”

Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) “ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ”

Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) “ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ”

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις υποβολής για το Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) “ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ”.

Προϋπολογισμός της Δράσης

  • 39.940.000 € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας (1.720.000 € για την Περιφέρεια Κρήτης)

Δικαιούχοι της Δράσης

  • Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης.
  • Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.

Ύψος ενισχύσεων

  • Για αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ οχήματα ΤΑΞΙ (BEV) το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό 17.500 €.
  • Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο 5.000 €.
  • Η αγορά «έξυπνου» φορτιστή επιδοτείται με ποσό 500 €.

Για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική ή ανήκει σε παραπάνω του ενός συγκύριους προβλέπεται:

  • Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προσαύξηση έως και 1.000 € στο ποσό του οικολογικού bonus.
  • Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προσαύξηση έως και 1.000 € στο ποσό του οικολογικού bonus.
  • Ειδικά για νέους έως 29 ετών που είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματων ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση έως και 1.000 € στο ποσό του οικολογικού bonus.

Ημερομηνία Έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

  • Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 01.12.2021.

Εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος. Συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος μετά από την ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

Ημερομηνίες Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 09/01/2023 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:     31/12/2023

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: simvoulos@xronakis.gr

Αφήστε μια απάντηση