Ηλεκτρονικές πληρωμές για μείωση φόρου εισοδήματος

Ηλεκτρονικές πληρωμές για μείωση φόρου εισοδήματος

Ηλεκτρονικές πληρωμές για μείωση φόρου εισοδήματος

Μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, υποχρεούνται οι φορολογούμενοι να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες-αγορές μέσω τραπεζικών συναλλαγών, προκειμένου να μειωθεί ο φόρος που θα προκύψει από την φορολογία εισοδήματος.

Αναλυτικότερα, κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 70 ετών θα πρέπει μέχρι 31/12/2023 να έχει πραγματοποιήσει αγορές και δαπάνες μέσω τραπεζικών συναλλαγών(χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής(e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού(e-wallet), paypal κλπ.) ισάξιες με τουλάχιστον το 30% του ατομικού, πραγματικού τους εισοδήματος. Ως πραγματικό εισόδημα ορίζονται τα έσοδα που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων.

Το ποσοστό του 30% δύναται να μειωθεί σε 20% για φορολογούμενους που έχουν δαπανήσει πάνω από το 60% του πραγματικού τους εισοδήματος σε τόκους δανείων, ενοίκια και φόρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. To ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τις 20.000 ευρώ. Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα της υγείας υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού. Πρόκειται για τις δαπάνες πληρωμής αμοιβών σε ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές και ποδολόγους.

Επίσης, υφίσταται έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2023 θα έχει πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς τις ακόλουθες 22 κατηγορίες επαγγελματιών:

Κτηνιάτρους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, συντηρητές θέρμανσης, ηλεκτρολόγους, επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ξυλουργούς επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος, κομμωτές, κουρείς, αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς, εργολάβους κηδειών, επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ, επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, φωτογράφους ,σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία, δικηγόρους, ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν θα έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

Ποιοι απαλλάσσονται

Οι ακόλουθες κατηορίες φορολογουμένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής:

1) Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

2) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

3) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

4) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

5) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

6) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

8) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

9) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

10) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας.

11) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

12) Οι φυλακισμένοι.

Αφήστε μια απάντηση