ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Αναμένονται δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ επιχορήγησης επιχειρήσεων με έναρξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εντός του τρίτου τριμήνου του 2023, και συγκεκριμένα θα προκηρυχθούν οι ακόλουθες Δράσεις:

– Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ

– Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ

με υποβολές αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε όλη τη χώρα, όπως θα ορίζει η αναλυτική δημοσίευση των Δράσεων.

Αφήστε μια απάντηση